Met energie en plezier aan het werk!

Wij begeleiden medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij een andere organisatie binnen de publieke sector. In veel gevallen is dit een gemeente, waterschap of provincie. Voor medewerkers die in beweging willen komen, bieden wij een duurzame oplossing met behoud van rechtszekerheid. Het Publieke Domein verzorgt loopbaantrajecten inclusief een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – onder voorwaarden – en met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen.

Regie over eigen loopbaan

Ontwikkeling in eigen hand

Werknemer    |    Werkgever

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Wij verkeren in de samenleving in een continu proces van op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en deze steeds vertalen naar manieren om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. In dit proces vormt Het Publieke Domein een belangrijke schakel. Wij zijn meestal niet het begin van iemands carrière binnen de publieke sector, maar vaak wel de opmaat naar de volgende stap hierin. Nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maken dat de medewerker van nu en ook in de toekomst, steeds (arbeids-)mobieler zal zijn en meer aan zijn of haar arbeidsvitaliteit zal werken gedurende zijn of haar hele loopbaan.