Externe partijen zijn niet het probleem

Gemeentes nemen steeds vaker externe adviesbureaus in de arm en zien hoe hun eigen medewerkers de overstap maken naar deze externe partijen. Deze trend signaleert een dieperliggende behoefte aan verandering binnen de organisatiestructuur en de rol van medewerkers in de publieke sector. Die omslag in denken lijken veel werkgevers in de publieke sector echter nog niet te hebben gemaakt.

Het inhuren van externe bureaus en de overstap van personeel naar deze organisaties zijn symptomen van een bredere transitie. Ze wijzen op de noodzaak van meer flexibiliteit, innovatie en een dynamischere taakverdeling. Terwijl zorgen over kennisuitstroom en afhankelijkheid van externe partijen legitiem zijn, bieden deze ontwikkelingen ook kansen.

Deze zin uit het artikel ‘Voor ziek, piek en uniek’ in De Groene Amsterdammer van 21 maart, over een ambtenaar die is overgestapt naar een extern adviesbureau, vat de kern van de behoefte van veel ambtenaren perfect samen:

‘Niet het extra geld maar de behoefte om haar expertise met meer dan één gemeente te delen, was voor haar de drijfveer om van baan te wisselen.’

Door deze behoefte te omarmen, kunnen publieke organisaties zichzelf heruitvinden en niet alleen efficiënter en effectiever worden, maar ook een aantrekkelijkere werkgever worden voor toekomstige ambtenaren. Dat vereist een andere visie op werk, waarbij flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en projectmatige inzet van ambtenaren centraal staan.

Het is dus essentieel dat publieke organisaties deze verschuiving niet als een probleem zien, maar als een kans om hun dienstverlening te verbeteren en een werkomgeving te creëren die zowel huidige als toekomstige medewerkers inspireert. Dit betekent een beweging naar meer open en flexibele organisatiemodellen, waarin de traditionele grenzen tussen ‘intern’ en ‘extern’ vervagen en waar ruimte is voor expertise vanuit alle hoeken. Er moet bovendien geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van medewerkers. Het creëren van flexibele carrièrepaden en het aanmoedigen van een cultuur van levenslang leren zou ‘het nieuwe normaal’ moeten zijn.

Er is uiteraard wel een kritische kanttekening te plaatsen bij de vele externe partijen die actief zijn in de publieke arbeidsmarkt. Om daadwerkelijk een aanvulling te zijn op de publieke sector, moeten externe partijen aan specifieke voorwaarden voldoen. Allereerst is expertise cruciaal; deze organisaties moeten diepgaande kennis en vaardigheden beschikken, zodat ze niet alleen de taken kunnen uitvoeren, maar ook nieuwe oplossingen kunnen bieden. Daarnaast is goed werkgeverschap belangrijk; ze moeten zorgen voor een stimulerende werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en waar waarden als integriteit en respect centraal staan. Bovendien is een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de publieke zaak essentieel. Externe partijen moeten zeker niet alleen gedreven worden door winst, maar vooral door de wens om een positieve impact te hebben op de samenleving.

De flexibele ambtenaar

Het concept van ‘De flexibele ambtenaar‘ sluit naadloos bij de beschreven trends in de publieke sector. Ons concept erkent de behoefte aan meer dynamiek, innovatie en aanpassingsvermogen binnen overheidsorganisaties. Het stimuleert daarnaast een werkomgeving waarin ambtenaren niet alleen worden aangemoedigd om hun horizon te verbreden door middel van diverse opdrachten en projecten, maar ook om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen. Zo slaan we een brug tussen traditionele zekerheden en de gewenste flexibiliteit en helpen we organisaties in de publieke sector om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Verder praten?

Wil je meer weten over ‘De flexibele ambtenaar’, laat dan hier je contactgegevens achter en we nemen snel contact met je op.