Dit zijn onmisbare soft skills voor de ambtenaar van de toekomst

Het vertrouwen van burgers in de overheid is cruciaal, zeker gezien de omvangrijke maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Dit vertrouwen steunt voornamelijk op de kwaliteit van de geleverde diensten, de interactie met burgers en een transparante, systematische benadering bij het maken en uitvoeren van beleidskeuzes.

Om dit vertrouwen te behouden en uit te bouwen, is het essentieel dat ambtenaren continu werken aan hun soft skills. Aan vaardigheden die onmisbaar zijn voor het versterken van hun professionele effectiviteit en het behoud van talent binnen de publieke sector.

De ambtenaar van de toekomst is empathisch

Empathie is essentieel voor ambtenaren. Het stelt hen in staat diensten en beleid te ontwikkelen die rekening houden met de verschillende behoeften en perspectieven van alle burgers. Dit vergroot de effectiviteit en acceptatie van overheidsbeslissingen.

De ambtenaar van de toekomst spreekt klare taal

Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Ambtenaren die helder en overtuigend kunnen communiceren, versterken niet alleen het vertrouwen in de overheid, maar zorgen door effectievere informatievoorziening voor het benodigde draagvlak onder burgers en andere stakeholders.

De ambtenaar van de toekomst is flexibel

Ambtenaren moeten flexibel zijn om mee te bewegen met snelle veranderingen in technologie en maatschappij. De wereld staat niet stil en de publieke sector moet meebewegen. Ambtenaren die zich snel nieuwe methoden en technologieën eigen maken, dragen bij aan de noodzakelijke vernieuwing binnen de publieke sector.

De ambtenaar van de toekomst is transparant

Integriteit en een sterke ethische grondslag zijn cruciaal voor het behoud van publiek vertrouwen. Het mechanisch uitvoeren van taken zonder deze waarden in acht te nemen, voldoet niet aan de hoge verwachtingen die aan hun rol worden gesteld; van ambtenaren wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan een cultuur van integriteit en ethisch handelen binnen de overheid. Dat is natuurlijk altijd zo geweest, maar door crises als de Toeslagenaffaire ligt het handelen van de overheid in sterke mate onder een vergrootglas.

De ambtenaar van de toekomst is creatief

Het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen en effectief conflicten te beheren, is essentieel voor ambtenaren. Deze vaardigheden stellen hen in staat om belangrijke en blijvende veranderingen te bewerkstelligen. Ook in een omgeving waarin de politieke aansturing van kleur kan verschieten en belangenorganisaties op assertieve wijze hun invloed laten gelden.

Voorbereid op de uitdagingen van morgen

Deze soft skills versterken niet alleen de professionele vaardigheden van ambtenaren, maar bevorderen ook hun vermogen om binnen en tussen overheidsorganisaties en projecten te bewegen, wat essentieel is voor arbeidsmobiliteit en persoonlijke groei. Door deze competenties te ontwikkelen, werken ambtenaren en hun werkgevers samen aan een overheid die effectief reageert op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Verder praten?

Continu leren en ontwikkelen is essentieel voor elke ambtenaar en vitaal voor de publieke sector. Het legt de basis voor een duurzame loopbaan en een sterke overheid. Onze dienst ‘Kennisverrijking’ biedt een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden om aan deze behoefte te voldoen. Bent u geïnteresseerd in meer informatie over ‘Kennisverrijking’? Laat uw contactgegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.