Gerrit van Hofwegen: ‘Durf de draak in de ogen te kijken’

Een publieke organisatie waarin bestuur en ambtenaren echt samenwerken en optimaal anticiperen op wensen in de samenleving. Het is waar Gerrit van Hofwegen, specialist in cultuurverandering en besturingsfilosofie binnen publieke organisaties, voor staat. “We hebben op dit gebied nog een lange weg te gaan. Het Publieke Domein kan hier een grote rol spelen.”

Burgerparticipatie stimuleren

Goed openbaar bestuur, waarbij ook echt geluisterd wordt naar de heterogene inwonerwens, is gebaat bij kwalitatieve besluitvorming. Overheden maken hier meer kans als ze gaan denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, vindt Gerrit. “Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van burgerparticipatie, waarbij burgers echt een stem krijgen, en voorwerk verrichten voordat de gemeente eraan te pas komt. De ‘flexibele ambtenaar’ die aannames durft los te laten, en die doorvraagt tot alle opties op tafel liggen, kan hier echt het verschil maken.”

Creativiteit en openheid

Tal van ambtenaren zijn creatief in oplossingen verzinnen, en voelen zich betrokken bij de uitvoering. Dat is mooi, maar: “In veel publieke organisaties wordt tegenspraak, bijvoorbeeld richting de leidinggevende of de wethouder, niet geduld. Creativiteit en openheid krijgen dan niet optimaal de ruimte. Maar dat is wel wat je wilt. Dit is ook waar Het Publieke Domein voor staat. Bijvoorbeeld door trajecten te verzorgen waarbij medewerkers ook echt aan hun competenties werken. Maar ook door managers aan te stellen die in staat zijn om medewerkers in hun kracht te zetten. Deze moeten zich gesterkt voelen door de leidinggevende om een open discussie aan te gaan. Dat komt het functioneren van het openbaar bestuur ten goede.”

Kennis en ervaring toevoegen

Ambtenaren die in een andere publieke organisatie willen werken, moeten ‘de draak echt in de ogen durven kijken’, vindt Gerrit. “Binnen de publieke sector is soms sprake van een soort veilig rouleren. Men wil naar een nieuwe organisatie, maar het liefst een die tegen de oude organisatie schuurt. Dat kan, maar het blijft dan warm en vertrouwd, en echte vernieuwing blijft uit. Maar als je echt werkt aan je talenten, en deze elders gaat inzetten, dan voeg je kennis en ervaring toe. Dan draag je bij aan vernieuwing van de organisatie, en van jezelf.”