Zelfstandig ondernemerschap
  1. Home
  2. Werkgevers
  3. Zelfstandig ondernemerschap

Bemiddeling naar zelfstandig ondernemerschap

Wij bemiddelen medewerkers ook naar zelfstandig ondernemerschap. Het is ons streven om de in jaren opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, maar deze juist in te zetten op plaatsen waar daar vraag naar is. Dit doen wij met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden inclusief pensioenopbouw.

Hoe doen wij dat?

U gaat, onder begeleiding, in gefaseerde stappen op weg naar zelfstandig ondernemerschap. De fasering zorgt er voor dat er per stap stil wordt gestaan bij uw mogelijkheden en talenten.

De KerntalentenAnalyse vormt de basis voor de begeleiding. Het traject is een combinatie tussen coaching en training.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

HET TRAJECT

Inzicht

U ziet een kans, u denkt dat iets beter kan. U vraagt uzelf af waarom iets niet (beter) geregeld is. Met behulp van design thinking gaat u aan de slag.

Probleem

De juiste definitie van het probleem is cruciaal voor het bedenken van een oplossing. Met inzet van onder andere de methode Value proposition design gaat u begrijpen hoe en waarom mensen dingen kopen of dingen doen.

Oplossing

Als het probleem helder is, gaat u naar de oplossing. U ontwerpt het eerste concept en valideert dat met potentiele gebruikers. In deze fase is het goed mogelijk dat het product/ de dienst ingrijpend wordt aangepast of dat een totaal andere doelgroep wordt gekozen.

Businessmodel

De oplossing wordt ingebed in het businessmodel voor het nieuwe bedrijf. Verdienmodellen, kostenstructuren, partnerships, etc. worden in kaart gebracht en diverse opties worden ontwikkeld. Het resultaat is een solide basis voor het eventueel aantrekken van kapitaal en/of partners.

Bedrijf

In deze fase wordt het bedrijf opgestart en worden alle relevante aspecten afgedekt, waaronder:

  • Ondernemersvorm
  • Financiering
  • Contracten

 

Share This