Contractovername
 1. Home
 2. Werkgevers
 3. Contractovername

Regie over eigen loopbaan

Onze missie is om de in jaren opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, maar juist in te zetten op plaatsen waar daar vraag naar is. Door concreet te begeleiden, coachen en trainen, leiden wij verder op en zoeken wij samen actief naar iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden. Hiermee faciliteren wij een volgende loopbaanstap in de publieke sector.

Meer dan 80 procent van onze instromers heeft binnen een half jaar een nieuwe opdracht of werkgever binnen de publieke sector. Wij bieden – onder voorwaarden – behoud van rechtszekerheid en veel aandacht en begeleiding voor de medewerker en we hebben een zeer rijke netwerk binnen de lagere overheden. Iedereen vanuit de publieke sector is welkom bij ons. Mits zij intrinsiek gemotiveerd zijn, dat is essentieel.  

Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

De medewerker komt bij Het Publieke Domein in loondienst (inclusief IKB, ABP etc. etc.). U als werkgever wordt volledig ontzorgd in het proces van beëindiging van de benoeming en blijft niet achter met onvoorziene risico’s.

Begeleiding en coaching

Medewerkers krijgen bij aanvang van het dienstverband bij Het Publieke Domein de mogelijkheid om – onder begeleiding van een psycholoog – aan ons Duurzame Inzetbaarheidstraject, Executive Traject of de weg naar Zelfstandig ondernemerschap deel te nemen. De medewerker stippelt met de eigen loopbaancoach en manager keuzes uit voor de verdere loopbaan. Dit kan een functie of opdracht zijn in lijn met de vorige functie of een functie in een andere richting. De medewerker krijgt tevens diverse in- en externe opleidingen en cursussen aangeboden (scrum, Prince II, Lean) opdat zij voorbereid zijn op toekomstige functies. Er volgt een plan van aanpak en zodra het opportuun is wordt gezocht naar opdrachten en vacatures. 

Onze kracht

Wij bieden geen mobiliteitstraject aan maar begeleiding naar een volgende loopbaanstap. Bij Het Publieke Domein blijft de medewerker in dienst totdat een volgende loopbaanstap een feit is. Wij komen zelf uit de publieke sector en kennen die wereld daarom goed: we weten hoe de hazen lopen. 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

  Risico’s mobiliteitsdienstverbanden ingeperkt

  Steun voor de boventallige ambtenaar door Het Publieke Domein

  Naar het bericht

  Het uiteindelijke resultaat is:

  • kennis en talent blijft behouden voor de sector
  • de medewerker heeft stilgestaan bij diens talenten, wensen, vitaliteit, veerkracht en specifieke ontwikkelbehoefte
  • de medewerker is vervolgens zelf in beweging gekomen om zichzelf te versterken waar nodig
  • de medewerker kan zich zowel intern als extern krachtig en authentiek presenteren
  • meer dan 80% vindt binnen een half jaar een nieuwe baan

  Duurzaam Inzetbaarheidstraject

  Share This