Werkgevers
  1. Home
  2. Werkgevers

Onze loopbaantrajecten

Met energie en plezier naar het werk gaan, zodat de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Dat is de missie van Het Publieke Domein.

Met energie en plezier aan het werk!

Wij bemiddelen medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij een andere organisatie binnen de publieke sector, in veel gevallen een gemeente, waterschap of provincie. Voor boventallige medewerkers of medewerkers die om andere redenen vrijwillig of gedwongen in beweging willen komen, bieden wij een duurzame oplossing met behoud van rechtszekerheid. 

Het is ons streven om de in jaren opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, maar deze juist in te zetten op plaatsen waar daar vraag naar is. Dit doen wij – onder voorwaarden – met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden van de betreffende medewerker inclusief pensioenopbouw bij het ABP.

Door concreet te begeleiden, te coachen, te trainen, leiden wij verder op en zoeken wij samen actief naar iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden. Hiermee zorgen wij samen met de medewerker voor een concrete volgende loopbaanstap.

Onze diensten

 

De risico’s van een mobiliteitsverband

Steeds meer lagere overheden kiezen er bij ontslag van een ambtenaar voor deze bij een mobiliteitsbureau aan te melden. Dat lijkt een slimme en lucratieve keuze, maar kan voor de ambtenaar riskant uitpakken. Mariska Aantjes van Aantjes Advocaten en Rennie Hooi van het Publieke Domein schetsen het probleem en vertellen hoe het anders kan. Veel overheden hebben te maken met bezuinigingen. Alleen al bij gemeenten kwamen vorig jaar ruim negenduizend ambtenaren op straat te staan. De gemeente, provincie, waterschap, omgevingsdienst, et cetera, die eigenrisicodrager zijn en dus de ww-uitkering van de werknemer zelf bekostigen, komen hiermee voor een forse kostenpost te staan. Steeds meer overheden weten deze kostenpost te omzeilen, vertelt Mariska Aantjes, arbeidsrechtadvocaat bij Aantjes Advocaten. ‘Steeds vaker maken overheden gebruik van een zogenaamd mobiliteitsverband. Dit is een “arbeidsovereenkomst” voor bepaalde tijd, meestal één tot maximaal twee jaar, met een mobiliteitsbureau dat actief voor de ex-ambtenaar op zoek gaat naar een nieuwe baan. De overheidsorganisatie betaalt het mobiliteitsbureau de kosten van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode en een fee voor bureau- en begeleidingskosten. Dat is veel geld, maar nog altijd goedkoper dan minimaal drie jaar lang financieren van een ww-uitkering plus een bovenwettelijke ww-uitkering. Heeft de ex-ambtenaar na […]

lees meer

 

     

Dit is wat wij bieden

 

  • Wij nemen de betreffende medewerker onder voorwaarden van u over, waarbij u volledig ontzorgd wordt in het hele proces van beëindiging van de benoeming
  • U blijft niet achter met onvoorziene financiële risico’s
  • Uw medewerker krijgt bij ons – onder voorwaarden – een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd en met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden inclusief het opgebouwde pensioen bij het ABP
  • Uw medewerker krijgt bij aanvang van zijn dienstverband bij Het Publieke Domein de mogelijkheid om deel te nemen aan het Duurzaam Inzetbaarheidstraject (DIT) Executive Traject, of Zelfstandig ondernemerschap
  • Samen met de aan hem toegewezen loopbaancoach en manager maakt uw medewerker keuzes voor zijn verdere loopbaan
  • U als latende werkgever wordt periodiek door Het Publieke Domein geïnformeerd over de vorderingen van uw medewerker gedurende het eerste jaar van de overgang naar Het Publieke Domein

Regie over eigen loopbaan

Duurzaam Inzetbaarheidstraject

Word de nieuwe flexibele ambtenaar bij Het Publieke Domein!

Benieuwd waar wij het voor doen?

Meer informatie

Share This