Voor de Zelfstandige Professional

Alle werkenden hebben te maken met de veranderde arbeidsmarkt. Zij zullen zich wendbaar en flexibel moeten opstellen om te kunnen blijven deelnemen. Er wordt steeds meer een áppel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van arbeid. Zo kan iedereen op een mensgerichte wijze deel blijven nemen aan onze samenleving.

 

De arbeidsmarkt is veranderd van een betrekkelijk eenduidige structuur, gebaseerd op een baan voor het leven en veel collectieve regelingen, naar een meervoudige context. Eén die een antwoord vraagt aan een medewerker die steeds zelfstandiger is en sneller kan aanpassen aan veranderingen. Werkgevers binnen de publieke sector worden door hoogwaardige technologische vraagstukken, demografische ontwikkelingen en steeds sneller veranderende wet- en regelgeving gedwongen om wendbaar (meer regie) en dynamischer te zijn.

 

Als er fundamentele veranderingen zijn in de organisatiestructuur, de samenwerking met de omgeving of wanneer de realisatie van een project plaats moet vinden, dan heeft de inzet van een professional met ervaring binnen de publieke sector voor de duur van de opdracht, steeds meer de voorkeur binnen de publieke sector boven medewerkers van de staande organisatie.

In onze ogen is het keerpunt al gepasseerd en moet er zorgvuldig worden omgegaan met de inzet van de professionals, zelfstandig of niet. Een zelfstandige professional organiseert zich in netwerken, gericht op acquisitie, opleiding, kennis en reflectie. Vanuit dit besef bieden wij de zelfstandige professional die binnen het publiek domein aan de slag wil een stevige basis. Een basis om aan meerdere netwerken deel te nemen en een collectieve solidariteit te creëren.

 

Wat doen wij voor de zelfstandige professional?

Door samen te werken creëren wij acquisitiekracht. Wij acquireren als het Publieke Domein wekelijks meer dan 60 opdrachten binnen de publieke sector. Een aantal van deze opdrachten komen tot stand door onze intensieve samenwerking met een groot aantal zelfstandige professionals binnen de publieke sector. Door deze intensieve samenwerking ontvangen zelfstandige professionals die in ons netwerk zitten, dagelijks nieuwe opdrachten die aansluiten bij hun dromen, ambities en persoonlijke ontwikkeling.

 

Bij het verwerven van een opdracht worden de samenwerkingslijnen verder aangetrokken. Dit betekent dat iedere zelfstandige professional die via het Publieke Domein een opdracht uitvoert optimaal ondersteund wordt. Deze ondersteuning is niet alleen in de vorm van accountmanagement, maar ook door middel van schaduwmanagement, intervisie bijeenkomsten en waar nodig aanvullende cursussen.

Verder hanteren wij het principe van volledige transparantie bij het gezamenlijk invullen van een opdracht binnen de publieke sector. Bij het bespreken van de opdracht worden bijvoorbeeld de maximale tarieven die de opdrachtgevers hanteren met de zelfstandige professional besproken. In gezamenlijkheid wordt vervolgens bepaald tegen welk tarief de zelfstandige, inclusief de marge voor bemiddeling, administratie, intervisie, schaduwmanagement en facturatie, bij de opdrachtgever zal worden voorgesteld. Hierbij wordt tevens in gezamenlijkheid bepaald of er aanvullende cursussen benodigd zijn voor de goede uitvoering van de opdracht en hoe de kostenverdeling hiervan plaats zal vinden.

 

Het Publieke Domein en de Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Hiermee is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor de zelfstandige professional komen te vervallen.

Het Publieke Domein werkt vanzelfsprekend met goedgekeurde modelovereenkomsten. Omdat wij binnen de publieke sector onze opdrachten uitvoeren, werkt het Publieke domein uitsluitend met de 3 van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) modelovereenkomsten die in januari 2017 door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Deze overeenkomsten passen bij de diverse soorten opdrachten die het Publieke Domein verwerft en waarvoor zelfstandige professionals worden ingezet.

Het betreft:

  • Modelovereenkomst – DBA – geen persoonlijke arbeid
  • Modelovereenkomst – DBA – gezag – inspanning en
  • Modelovereenkomst – DBA – gezag – resultaat.

 

Met bovenstaande goedgekeurde modelovereenkomsten neemt het Publieke Domein de zorgen bij de opdrachtgevers binnen de publieke sector en de zelfstandige professional uit handen. De snelheid waarmee de arbeidsmarkt verandert, vergt een stevige partner binnen de publieke sector. Het Publieke Domein is dé partner voor de zelfstandige professional in deze sector.