Omgevingsdienst

Srt11042019

Voor een omgevingsdienst in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een Senior Vakspecialist Geluid, die een bijdrage gaat leveren aan het opstellen van geluidadviezen bij evenementen.

Taken:

 • Adviseren over de Wet milieubeheer en de Wet Ruimtelijke Ordening
 • Beoordelen van akoestische onderzoeken
 • Adviseren over geluidaspecten rondom horeca
 • Opstellen van adviezen ihkv vergunningverlening
 • Uitvoeren van geluidmetingen
 • Opstellen van geluidadviezen rondom evenementen

Vereisten:

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Afgeronde cursus hogere akoestiek
 • VCA VOL gecertificeerd
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de akoestiek als geluidsadviseur: industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai bij een omgevingsdienst
 • Ervaring met de advisering over geluidaspecten rondom horeca en evenementen
 • Kennis van de Wet Geluidhinder
 • Kennis van het activiteitenbesluit/vergunningplicht, Wabo/Bor, Wro en (ontwikkelingen rondom de) Omgevingswet

Competenties:

 • Communicatief vaardig
 • Omgevingsbewust
 • Organisatie sensitief

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.