Gemeente

Amd16012019

Voor een gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar zoeken wij een Projectleider, die ondersteuning gaat bieden bij de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van een aantal gebiedsontwikkeling projecten.

Taken:

 • Geven van leiding aan multidisciplinaire projectgroepen
 • Fungeren als intern en extern aanspreekpunt voor de projecten
 • Vertalen van bestuurlijke adviezen in een projectmatige aanpak
 • Opstellen van projectexploitaties, anterieure overeenkomsten en projectplanningen
 • Zorgdragen voor een efficiënte inzet van mensen en middelen
 • Begeleiden van de planvorming van de externe partners
 • Initiëren en bevorderen van samenwerking met organisaties en partijen

Vereisten:

 • Afgeronde HBO-opleiding
 • Ruime ervaring als Projectmanager gebiedsontwikkeling bij een gemeente
 • Ervaring met gebiedsontwikkeling waarbij de opdrachtgever geen grondpositie heeft en het projectmanagement vanuit een faciliterende rol wordt vormgegeven
 • Minimaal 5 jaar ervaring met actieve vormen van inwonersparticipatie in gebiedsontwikkeling
 • Ruime ervaring met bestuurlijke advisering
 • Ervaring met projecten waarbij ontwikkelingen aan het spoor en/of het havengebied onderdeel van uitmaakten
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projecten waarbij transformatie/herbestemming van cultureel erfgoed/monumenten en/of beschermd stadsgezicht een rol speelden

Competenties:

 • Strategisch
 • Innovatief
 • Omgevingsbewust
 • Politiek- en bestuurlijk sensitief

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in Word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen-) gaan wij er van uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.