Uitvoeringsorganisatie

Abk03012018

Voor een uitvoeringorganisatie in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een Projectleider, die ondersteuning gaat bieden bij een project voor een samenhangende objectenregistratie.

Taken

 • Zorgdragen voor de detaillering van de onderdelen wegen, groenvoorzieningen en terreinen van het streefbeeld van een samenhangende objectenregistratie
 • Beschrijven van de mogelijkheden om gegevens in het domein ontwerpen (civiel technische tekeningen) en beheer openbare ruimte (BOR planning en onderhoud) te gebruiken voor een efficiëntere bijhouding van de BGT
 • Vormgeven van de eerste stappen om vanuit de bestaande situatie rondom BGT en de registraties voor het beheren van de openbare ruimte geleidelijk door te ontwikkelen naar het streefbeeld van een samenhangende objectenregistratie

Vereisten:

 • Afgeronde WO opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider met uitwisselingsprocessen tussen de BGT en de registraties voor het beheren van de openbare ruimte
 • Minimaal 3 jaar ervaring met grootschalige implementatietrajecten van geo-basisregistraties
 • Kennis van de standaarden IMGeo en IMBOR en de toepassing daarvan
 • Ervaring met het opleveren van documentatie omtrent basisregistraties in het geo-werkveld
 • Kennis van de ontwikkelingen op het terrein van de gemeentelijke informatievoorziening

Competenties:

 • Planmatig
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkend
 • Communicatief vaardig
 • Enthousiasmerend

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.