Omgevingsdienst

MOFY21052023

Voor een omgevingsdienst in Noord Brabant zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider VTH (36 uur), die opdrachten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gaat realiseren.

Taken:

 • Inventariseren welke vraagstukken spelen vanuit management, opdrachtgevers en de uitvoering (vergunningverleners en toezichthouders)
 • Beoordelen van de prioriteit en zwaarte van vraagstukken
 • Uitvoeren van opdrachten
 • Aansturen van projectmedewerkers
 • Opstellen van voortgangsrapportages en producten voor de P&C cyclus
 • Inschatten wanneer opgeschaald moet worden naar management, opdrachtgever of bestuur

Vereisten:

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 2 jaar ervaring als procesbegeleider VTH bij een overheidsorganisatie
 • Kennis van en ervaring met VTH processen, bij voorkeur Wabo en Wet natuurbescherming (Wnb)

Competenties:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgericht
 • Politiek en bestuurlijk sensitief
 • Verbindend

Graag ontvangen wij uw cv en motivatie in word-format en in platte tekst. Hierbij gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. (Zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen).

  * verplichte velden
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van de referentiecode.