Provincie

Avt09012019

Voor een provincie in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur, die ondersteuning gaat bieden op het gebied van vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.

Taken:

 • Opstellen van stukken en (tussen)producten voor de bijeenkomsten van de projectgroep en stuurgroep
 • Afstemming zoeken met de (tussen)producten met andere eenheden binnen de provincie en externe stakeholders
 • Ontwikkelen van een communicatieplan
 • Organiseren van workshops met externe partijen
 • Opstellen van interne werkdocumenten voor vergunningverlening

Vereisten:

 • Afgeronde HBO opleiding Natuurbeleid en/of natuurbeschermingsrecht
 • Minimaal 5 jaar ervaring in advisering, beleidsontwikkeling of vergunningverlening op het gebied van natuur en ecologie
 • Minimaal 2 jaar ervaring met de beleidspraktijk op het snijvlak van soortenbescherming, vergunningverlening en handhaving en toezicht bij een overheidsinstantie
 • Ervaring met het schrijven van beleidsvoorstellen en/of communicatieplannen op het gebied van natuur
 • Minimaal 2 jaar ervaring met projectmatig werken in een omgeving met meerdere actoren met tegenstrijdige belangen

Competenties:

 • Bestuurlijk- en organisatiesensitief
 • Omgevingsbewust
 • Oordeelvormend
 • Resultaatgericht
 • Netwerkend
 • Visie

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen-) gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.