Uitvoeringsorganisatie

Atx08012018

Voor een uitvoeringorganisatie in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een Architect, die ondersteuning gaat bieden bij de verdieping van het gegevenslandschap en architectuurproducten.

Taken:

 • Inpassen van de GDI-voorzieningen in de gemeentelijke architectuur
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verdieping van de architectuur Common Ground
 • Leveren van een bijdrage aan de architectuurvraagstukken bij samenwerkingsverbanden
 • Opstellen van architectuurontwerpen

Vereisten:

 • Afgeronde WO opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring met gemeentelijke informatievoorziening
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen van referentie- en doelarchitecturen in een overheidscontext
 • Kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur en het gemeentelijke ICT-landschap
 • Kennis van GEMMA, NORA en andere referentiearchitecturen binnen de overheid
 • Kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners
 • Kennis van de ontwikkelingen rondom de Enterprise architectuur Digitale Overheid (GO) en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen
 • Ervaring met het modelleren in ArchiMate (versie 3.x), BPMN (versie 2.x) en Bizzdesign Enterprise Studio

Competenties:

 • Initiatiefrijk
 • Daadkrachtig
 • Oplossingsgericht
 • Pragmatisch
 • Communicateif vaardig
 • Flexibel

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.