Provincie

MOCK16072022

Voor een provincie in het midden van het land zijn wij op zoek naar een Adviseur VTH, die gaat adviseren bij de stikstofaanpak op het vlak van toestemmingsverlening en rekenmodellen.

Taken:

 • Voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming op het vlak van het AERIUS instrumentarium
 • Afstemmen met het ministerie van LNV, IenW en het RIVM
 • Organiseren van de samenhang en voortgang van de informatievoorziening vanuit AERIUS
 • Zorgdragen voor de koppeling tussen AERIUS en VTH
 • Opstellen van beleids- en bestuurlijke adviezen

Vereisten:

 • Afgeronde HBO opleiding in de richting van Bestuurskunde, Politicologie of in het fysieke domein
 • Minimaal 2 jaar ervaring als Adviseur VTH of Adviseur Landelijk Gebied bij een overheidsorganisatie
 • Ervaring met het werken in het landelijk gebied op het vlak van milieu, landbouw, natuur of gebiedsontwikkeling
 • Ervaring als adviseur in complexe (inter)bestuurlijke processen
 • Ervaring met het ontwikkelen van toekomstverkenningen, omgevingsanalyses en scenariostudies

Competenties:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Samenwerkend
 • Verbindend
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Politiek en bestuurlijk sensitief

Graag ontvangen wij uw cv en motivatie in word-format en in platte tekst. Hierbij gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. (Zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen).

  * verplichte velden
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van de referentiecode.