Wat doen wij?

Wij verzorgen loopbaantrajecten inclusief een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en behoud van het opgebouwde ABP pensioen. 

  • Wij bieden een duurzame oplossing voor boventallige medewerkers of medewerkers die om andere redenen vrijwillig of gedwongen in beweging moeten komen met behoud van rechtszekerheid.
  • Wij bieden een vast contract onder voorwaarden, dus geen tijdelijke mobiliteitstrajecten of outplacementtrajecten.
  • Wij bemiddelen medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij een andere organisatie binnen de publieke sector, in veel gevallen bij een gemeente, waterschap, provincie, zorg en onderwijs.
  • Wij bemiddelen landelijk vanuit ons brede netwerk, waarbij de medewerker in de eigen regio bemiddeld wordt.
  • Wij zetten medewerkers in hun kracht en zorgen dat zij zelf regie nemen over hun loopbaan.

Visie

Wij staan voor plezier en energie in jouw werk.

Missie

Ons doel is om medewerkers met energie en plezier naar het werk te laten gaan, zodat de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Zo gaat de in jaren opgebouwde kennis en ervaring niet verloren, maar wordt juist ingezet en gewaardeerd op plaatsen waar daar vraag naar is. 

Wij verkeren in de samenleving in een continu proces van op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en deze steeds vertalen naar manieren om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. In dit proces vormt Het Publieke Domein een belangrijke schakel. Wij zijn meestal niet het begin van iemands carrière binnen de publieke sector, maar vaak wel de opmaat naar de volgende stap hierin. Nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maakt dat de medewerker van nu en in de toekomst, steeds (arbeids-) mobieler zal zijn en meer aan zijn of haar arbeidsvitaliteit zal gaan werken gedurende zijn of haar hele loopbaan.

Onze werkwijze

Elke medewerker doet het Duurzaam Inzetbaarheid Traject (DIT) , een drie weken durend assessment. Hierin zoeken wij samen actief naar iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden. De medewerker wordt hierin ondersteund door psychologen. Aansluitend onderzoekt de medewerker passende keuzes voor de verdere loopbaan met een loopbaancoach.

Dit kan een functie of opdracht zijn in dezelfde lijn als zijn vorige functie dan wel een functie in een andere richting. De medewerker wordt getriggerd om uit de comfortzone te komen en te durven dromen. Dit stimuleren wij met onze bewezen aanpak.

Op basis van een plan van aanpak komt de medewerker weer aan het roer te staan van zijn of haar verdere ontwikkeling. Het DIT en de begeleiding van de loopbaancoach zullen gedurende de verdere loopbaan van de medewerker ondersteunend zijn aan zijn of haar keuzes.

Hiermee zorgen wij samen met de medewerker voor een volgende passende loopbaanstap:

  • naar een nieuwe (vaste) werkplek binnen de publieke sector
  • van werknemer naar zelfstandige ondernemer en
  • naar een opdracht binnen de publieke sector (ook voor ZZP’ers).

 

Bij onze aanpak wordt de (latende) werkgever volledig ontzorgd in het hele proces van beëindiging van de benoeming en blijft niet achter met onvoorziene financiële risico’s. De medewerker krijgt een vast contract met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het IKB) en het opgebouwde pensioen.

Iedereen vanuit de publieke sector is welkom bij ons. Mits je intrinsiek gemotiveerd bent, dat is essentieel.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

 

Marlijn van Ommen

Rennie Hooi