Felicitaties
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Felicitaties

Wij feliciteren onze medewerkers

Wij plaatsen wekelijks professionals bij overheidsinstanties

Aart Schoemaker

Wij feliciteren Aart Schoemaker met zijn functie als DPG/Directeur Plaatsvervangend bij GGD Zeeland

Sanne Hillebrand

Wij feliciteren Sanne Hillebrand met haar functie als Procesbegeleider Toeslagen bij VNG Realisatie

Paul Bonné

Wij feliciteren Paul Bonné met zijn functie als Senior Beleidsadviseur Waterketen bij Waterschap Vechtstromen

Oscar van der Vliet

Wij feliciteren Oscar van der Vliet met zijn functie als Civiel Technisch Medewerker bij Adviesbureau Hoebink

Saskia Bieman

Wij feliciteren Saskia Bieman met haar functie als Functioneel Beheerder bij Odion

Gert de Vries

Wij feliciteren Gert de Vries met zijn functie als Directeur / Eigenaar bij zijn eigen onderneming GSA Schilderwerken

Menno Klumperbeek

Wij feliciteren Menno Klumperbeek met zijn functie als Opleidingsmanager bij Hogeschool Rotterdam

Naomi Boeloerditty

Wij feliciteren Naomi Boeloerditty met haar functie als Administratief Medewerker bij Werkzaak Rivierenland

Maurice Hoekman

Wij feliciteren Maurice Hoekman met zijn functie als Procesmanager bij Gemeente Rotterdam

Indra Janki

Wij feliciteren Indra Janki met haar functie als Administratief Medewerker bij Bureau Halt Apeldoorn

Mirande Bonenkamp

Wij feliciteren Mirande Bonenkamp met haar functie als Teamleider Dutch HealthTec Academy bij MBO Amersfoort

Albert Bil

Wij feliciteren Albert Bil met zijn functie als Handhavingsjurist bij Omgevingsdienst Rivierenland

Jung Im Koomans

Wij feliciteren Jung Im Koomans met haar functie als Beleidsadviseur Samenleving Uitvoering Maatschappelijke Agenda bij Gemeente Altena

Marc Vinju

Wij feliciteren Marc Vinju met zijn functie als Adviseur Veiligheid bij Gemeente Meierijstad

Marcel van Brussel

Wij feliciteren Marcel van Brussel met zijn functie als Directeur / Eigenaar bij zijn eigen onderneming Speedheat Zwolle

Anky Griekspoor

Wij feliciteren Anky Griekspoor met haar functie als Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur bij Gemeente Medemblik

Annette Baart

Wij feliciteren Annette Baart met haar functie als Directeur bij Compas, onderdeel van SSPOH

Klaas Dijkinga

Wij feliciteren Klaas Dijkinga met zijn functie als Archivaris bij Gemeente Ooststellingwerf

Rob Schram

Wij feliciteren Rob Schram met zijn functie als Regiomanager Duin- en Bollenstreek bij Afvalbedrijf Meerlanden

Koen Leeuwrik

Wij feliciteren Koen Leeuwrik met zijn functie als HRM Adviseur bij Kenter Jeugdhulp

Ria Klunder

Wij feliciteren Ria Klunder met haar functie als Adviseur OOV bij Gemeente Dalfsen

Nelleke van der Werff

Wij feliciteren Nelleke van der Werff met haar functie als Medewerker Digitalisering bij Gemeente Smallingerland

Mario Ogrinc

Wij feliciteren Mario Ogrinc met zijn functie als Communicatie Adviseur bij VNG Realisatie

André Bruins

Wij feliciteren André Bruins met zijn functie als Adjunct-Directeur bij Het Nationale Park de Hoge Veluwe

Debby Willockx - Oostrom

Wij feliciteren Debby Willockx - Oostrom met haar functie als Financieel Medewerker bij Gemeente Soest

Henk Cameron

Wij feliciteren Henk Cameron met zijn functie als Toezichthouder Milieu bij DCMR Milieudienst Rijnmond

Frans Noij

Wij feliciteren Frans Noij met zijn functie als Klantmanager bij Gemeente Roermond

Martin Potters

Wij feliciteren Martin Potters met zijn functie als Coördinator Inkoop bij Regio Rivierenland

Taco Louwsma

Wij feliciteren Taco Louwsma met zijn functie als Financial Controller bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Annemarie Kloks

Wij feliciteren Annemarie Kloks met haar functie als Managementassistente bij de Douane

Edwin van den Berghen

Wij feliciteren Edwin van den Berghen met zijn functie als Directeur Bestuurder Stichting Beheer Museumkwartier bij Provincie Noord-Brabant

Claudio Pisu

Wij feliciteren Claudio Pisu met zijn functie als Werkcoach bij Gemeente Hellendoorn

Elian Minderhout

Wij feliciteren Elian Minderhout met zijn functie als Communicatiemedewerker bij Gemeente Kampen

Jeroen de Wolff

Wij feliciteren Jeroen de Wolff met zijn functie als Adviseur Handhaving bij Gemeente Medemblik

Arndt van Ruremonde

Wij feliciteren Arndt van Ruremonde met zijn functie als Domeinmanager Bedrijfsvoering bij Gemeente Goirle

Monique Quanjel

Wij feliciteren Monique Quanjel met haar functie als HRM Adviseur bij SNN

Caroline van Almelo

Wij feliciteren Caroline van Almelo met haar functie als CISO bij Gemeente Maashorst

Amarins van der Feen

Wij feliciteren Amarins van der Feen met haar functie als Communicatie Adviseur bij Gemeente Stadskanaal

Ineke Domhof

Wij feliciteren Ineke Domhof met haar functie als Accountmanager W&S bij WSP Midden-Gelderland

Harry Kruimer

Wij feliciteren Harry Kruimer met zijn functie als Kwartiermaker Bedrijfsvoering bij Gemeente Veenendaal

Myrthe Klein Hazenbroek

Wij feliciteren Myrthe Klein Hazenbroek met haar functie als Vakspecialist Vergunningen APV/Bijzondere Wetten bij Gemeente Brummen

Astrid Vreugdenhil

Wij feliciteren Astrid Vreugdenhil met haar functie als Procesbegeleider bij VNG Realisatie

Kenneth Terlaan

Wij feliciteren Kenneth Terlaan met zijn functie als Civieltechnisch Projectleider bij Gemeente Houten

Elroy Mollet

Wij feliciteren Elroy Mollet met zijn functie als HRM Business Partner bij UvA/HvA

Peter Smits

Wij feliciteren Peter Smits met zijn functie als Privacy Officer bij PWN

Jan Zwanenburg

Wij feliciteren Jan Zwanenburg met zijn functie als Omgevingsmanager bij Gemeente Venlo

Mea Buurmeijer

Wij feliciteren Mea Buurmeijer met haar functie als Vestigingsmanager bij Lentis

Nathalie van der Poel

Wij feliciteren Nathalie van der Poel met haar functie als Adviseur Jeugdzorg bij Gemeente Rotterdam

Wim Westerholt

Wij feliciteren Wim Westerholt met zijn functie als Raadsadviseur bij Gemeente Hollands Kroon

Theo Venhovens

Wij feliciteren Theo Venhovens met zijn functie als Communicatie Adviseur bij Gemeente Amsterdam

Rianne Bruggeman

Wij feliciteren Rianne Bruggeman met haar functie als Senior Jurist bij Provincie Noord-Brabant

Helma Fokkink

Wij feliciteren Helma Fokkink met haar functie als Adviseur Cultuur bij Gemeente Noordoostpolder

Paul Mattijssen

Wij feliciteren Paul Mattijssen met zijn functie als Assetmanager Maatschappelijk Vastgoed bij Gemeente Dordrecht

Marja Nicolaas

Wij feliciteren Marja Nicolaas met haar functie als Senior Medewerker P&O bij Avri

Afke Booy

Wij feliciteren Afke Booy met haar functie als Verpleegkundige bij Mijzo

Dennis Scholte

Wij feliciteren Dennis Scholte met zijn functie als Functioneel Beheerder bij Servicepunt71

Kitty Cloudt

Wij feliciteren Kitty Cloudt met haar functie als Financieel Medewerker bij Stichting LVO

John Keeman

Wij feliciteren John Keeman met zijn functie als Coördinator WOZ bij Gemeente Lelystad

Joke van Tol

Wij feliciteren Joke van Tol met haar functie als Adviseur VIC bij de Belastingdienst

Indra Janki

Wij feliciteren Indra Janki met haar functie als Procesondersteuner Sociaal Domein bij Noaberkracht

Gert-Jan Verhart

Wij feliciteren Gert-Jan Verhart met zijn functie als Teammanager Sociaal Domein bij Gemeente Nijkerk

Ruth Werkhoven

Wij feliciteren Ruth Werkhoven met haar functie als Coördinator/Projectleider Informatiebeheer bij Gemeente Wijk bij Duurstede

Monique Hoorn

Wij feliciteren Monique Hoorn met haar functie als Medewerker Griffie bij Gemeente Weststellingwerf

Harm Jan Bouwknegt

Wij feliciteren Harm Jan Bouwknegt met zijn functie als Senior Adviseur Vergunningverlening APV bij Gemeente Amersfoort

Jaco ter Avest

Wij feliciteren Jaco ter Avest met zijn functie als Arbodeskundige bij Gemeente Meppel

Annemiek Schulten

Wij feliciteren Annemiek Schulten met haar functie als Programmasecretaris Ondersteuningsteam Jeugd bij VNG

Everard Bos

Wij feliciteren Everard Bos met zijn functie als Manager Teststraat bij GGD Fryslân

Erik Vollenbroek

Wij feliciteren Erik Vollenbroek met zijn functie als Manager Vergunningen en Naleving bij Gemeente Almelo

Ronald du Buy

Wij feliciteren Ronald du Buy met zijn functie als Juridisch Medewerker bij Gemeente Apeldoorn

Raymond Bertram

Wij feliciteren Raymond Bertram met zijn functie als Technisch Applicatiebeheerder bij Fontys Hogeschool

Martijn Crince

Wij feliciteren Martijn Crince met zijn functie als Afdelingsmanager Ondersteuning Sociaal Domein bij Gemeente Súdwest-Fryslân

Cor van der Veen

Wij feliciteren Cor van der Veen met zijn functie als Juridisch Adviseur bij Gemeente Emmen

Peter Salters

Wij feliciteren Peter Salters met zijn functie als Beheerder Wegen bij Gemeente Rotterdam

Edwin van Hest

Wij feliciteren Edwin van Hest met zijn functie als Teammanager Administratie bij Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Marc Bennink

Wij feliciteren Marc Bennink met zijn functie als Medewerker Subsidies bij Gemeente Den Haag

Anna Backx

Wij feliciteren Anna Backx met haar functie als Projectondersteuner bij Gemeente Hoorn

Naomi Boeloerditty

Wij feliciteren Naomi Boeloerditty met haar functie als Administratief Medewerker bij Omgevingsdienst Regio Arnhem

Erik den Hertog

Wij feliciteren Erik den Hertog met zijn functie als Civiel Technisch Medewerker Beheer bij Gemeente Borne

Adriaan Buitink

Wij feliciteren Adriaan Buitink met zijn functie als Senior Adviseur Nationale Parken bij Staatsbosbeheer

Jacco Haagmans

Wij feliciteren Jacco Haagmans met zijn functie als Directeur / Bestuurder bij Menswel

Frank Leget

Wij feliciteren Frank Leget met zijn functie als Adviseur Facilitair bij Provincie Overijssel

Diane Wolkorte

Wij feliciteren Diane Wolkorte met haar functie als Opdrachtgever Cultuur en Vervoer bij Gemeente Berkelland

Frans Geurts

Wij feliciteren Frans Geurts met zijn functie als Adviseur Externe Veiligheid bij Rijkswaterstaat

Peter Rexwinkel

Wij feliciteren Peter Rexwinkel met zijn functie als Ambtelijk Secretaris OR bij Gemeente Medemblik

Arno Plucinski

Wij feliciteren Arno Plucinski met zijn functie als Adviseur Omgevingswet bij Gemeente Meerssen

Angelique Alberda-Visser

Wij feliciteren Angelique Alberda-Visser met haar functie als Manager Projectbeheersing bij Provincie Overijssel

Theo Verdoold

Wij feliciteren Theo Verdoold met zijn functie als Toezichthouder bij Gemeente Altena

Michael Daanje

Wij feliciteren Michael Daanje met zijn functie als Facilitair Medewerker bij GGD Drenthe

Jan Geerts

Wij feliciteren Jan Geerts met zijn functie als Adviseur Alumni bij Erasmus Universiteit

Paul Bonné

Wij feliciteren Paul Bonné met zijn functie als Afdelingshoofd bij Waterschap Zuiderzeeland

Rita Bakker

Wij feliciteren Rita Bakker met haar functie als Projectleider bij Gemeente Den Haag

Piet Flap

Wij feliciteren Piet Flap met zijn functie als Strategisch Beleidsadviseur Sociaal Domein bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Henriëtte Driesen

Wij feliciteren Henriëtte Driesen met haar functie als Bestuurssecretaresse bij Gemeente Súdwest-Fryslân

Sahida Idu

Wij feliciteren Sahida Idu met haar functie als HR Adviseur bij Gemeente Venlo

Monique van Zijl

Wij feliciteren Monique van Zijl met haar functie als WMO Consulent bij Gemeente Gouda

Hong Trinh Nguyen

Wij feliciteren Hong Trinh Nguyen met haar functie als Medewerker Bijzondere Bijstand bij Werkzaak Rivierenland

Paul Severens

Wij feliciteren Paul Severens met zijn functie als Beleidsmedewerker Duurzaamheid bij Gemeente Brummen

Bert Nijhuis

Wij feliciteren Bert Nijhuis met zijn functie als Zaakregisseur bij CJIB

Richard de Wit

Wij feliciteren Richard de Wit met zijn functie als Financieel Adviseur bij Gemeente Scherpenzeel

Gea Makkink

Wij feliciteren Gea Makkink met haar functie als Teamleider bij Deltion College

Sjaak Thuijls

Wij feliciteren Sjaak Thuijls met zijn functie als Toezichthouder bij Gemeente Bladel

Celia Kolader

Wij feliciteren Celia Kolader met haar functie als Senior Adviseur Intensieve Dienstverlening bij UWV

Edith Ticheloven

Wij feliciteren Edith Ticheloven met haar functie als Senior Raadsadviseur bij Gemeente Krimpenerwaard

Bianca van Hooff

Wij feliciteren Bianca van Hooff met haar functie als Docent Persoonsontwikkeling bij Edith Stein College

Betty Rikken

Wij feliciteren Betty Rikken met haar functie als Implementatiemanager Sociaal Domein bij Gemeente Berkelland

Tom Fränzel

Wij feliciteren Tom Fränzel met zijn functie als Domeinarchitect bij Kamer van Koophandel

Rinie Kling

Wij feliciteren Rinie Kling met zijn functie als Clustermanager Dagelijks Beheer bij Gemeente Katwijk

Rinnie Oey

Wij feliciteren Rinnie Oey met haar functie als Communicatie Adviseur bij PO VO Raad

Pina Urru

Wij feliciteren Pina Urru met haar functie als DIV Adviseur bij Gemeente Beesel

Gerard Schepers

Wij feliciteren Gerard Schepers met zijn functie als Business Controller bij Gemeente Hardenberg

Eric Advokaat

Wij feliciteren Eric Advokaat met zijn functie als Functioneel Beheerder bij Gemeente De Bilt

Rob Toet

Wij feliciteren Rob Toet met zijn functie als Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur bij Gemeente Haaksbergen

Ton Verweij

Wij feliciteren Ton Verweij met zijn functie als Hoofd Bedrijfsvoering bij Gemeente Scherpenzeel

Henk van Rhijn

Wij feliciteren Henk van Rhijn met zijn functie als Projectleider Actieplan Wonen bij Provincie Gelderland

Kitty Schellens

Wij feliciteren Kitty Schellens met haar functie als Recordmanager bij Gemeente Breda

Jan Willem Bosma

Wij feliciteren Jan Willem Bosma met zijn functie als HR Adviseur bij Gemeente Brummen

Janette Schenkel

Wij feliciteren Janette Schenkel met haar functie als Handhavingsjurist bij Gemeente Woerden

Maurice Lagendijk

Wij feliciteren Maurice Lagendijk met zijn functie als Manager Bedrijfsvoering bij Gemeente Dalfsen

Peter Post

Wij feliciteren Peter Post met zijn functie als Programmamanager Omgevingswet bij Gemeente Emmen

Henny Luggenhorst

Wij feliciteren Henny Luggenhorst met haar functie als Senior HR Adviseur bij Waterschap Vechtstromen

Nabil Marroufi

Wij feliciteren Nabil Marroufi met zijn functie als Handhaver bij Sociale Dienst Drechtsteden

Marcel Janssen

Wij feliciteren Marcel Janssen met zijn functie als Facilitair Coördinator bij de Politie

Michael Driessen

Wij feliciteren Michael Driessen met zijn functie als Medewerker Ruimtelijke Ordening bij Gemeente Medemblik

Hilda Meines

Wij feliciteren Hilda Meines met haar functie als Jurist bij FUMO

Serrie Nieuwhoff

Wij feliciteren Serrie Nieuwhoff met zijn functie als Functioneel Beheerder bij Gemeente Arnhem

Piet van Beurden

Wij feliciteren Piet van Beurden met zijn functie als Informatiemanager bij Gemeente Loon op Zand

Rob van den Hooff

Wij feliciteren Rob van den Hooff met zijn functie als Financieel Adviseur bij Provincie Noord-Holland

Jon den Boef

Wij feliciteren Jon den Boef met zijn functie als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht bij Gemeente Medemblik

Patricia Bijeman

Wij feliciteren Patricia Bijeman met haar functie als Leerplichtambtenaar bij Gemeente Vijfheerenlanden

Share This