Interview Binnenlands Bestuur: ‘Er is altijd een optie’

Het vermogen om ons aan te passen aan de omgeving wordt steeds belangrijker in deze veranderende tijden. Dat geldt zeker ook voor werknemers en werkgevers in de publieke sector. Het Publieke Domein helpt hen op weg naar een waardevolle en duurzame toekomst. Zo maken we al elf jaar het verschil in het leven en de ontwikkeling van mensen en organisaties. En dat blijven we doen. Ook in 2024.

Waar doe jij het voor?

Van gemeenten én ambtenaren wordt steeds meer flexibiliteit verwacht. De vragen en eisen vanuit de omgeving zijn complex en veranderen in hoog tempo. Thema’s als integriteit en vakmanschap zijn steeds belangrijker voor de rol van ambtenaren. Dat leidt tot de vraag: wat maakt een ambtenaar nu en in de toekomst een goede ambtenaar? Ons antwoord: een flexibele ambtenaar.

Drijfveren

Overheden werken meer en meer samen op verschillende niveaus en met diverse organisaties. Ambtenaren moeten daardoor in staat zijn om organisatie- en sectoroverstijgend te denken en te acteren. Het is belangrijk dat een ambtenaar zichzelf de vraag blijft stellen: ‘waar doe ik lief voor?’. Werkgevers mogen op hun beurt de drijfveren van individuele ambtenaren niet uit het oog verliezen. We helpen werkgevers en werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Met als resultaat arbeidsmobiliteit, zonder hierin door te schieten. Zo werkt Het Publieke Domein aan flexibele ambtenaren die zicht- en dienstbaar zijn.

Waar WIJ het voor doen

Elf jaar geleden startte ons avontuur om een bijdrage te leveren aan een betere publieke sector en het welzijn en de individuele ontwikkeling van medewerkers. Wij werken vanuit de visie dat ieder mens ertoe doet en willen waarde toevoegen aan de samenleving. In de afgelopen elf jaar stelden we onszelf daarbij telkens de vraag; waar doen we het voor? Door steeds opnieuw een antwoord te vinden op deze vraag bleven onze idealen overeind staan. We waarderen wat er is en kijken vooruit naar nieuwe mogelijkheden voor iedereen, van opdrachtgevers en medewerkers tot leveranciers, familieleden en onszelf.

Investeren in medewerkers

Wij investeren in de duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van onze medewerkers. We zorgen voor meer arbeidsmobiliteit binnen de publieke sector, met behoud van zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaar voorop. Met behulp van ons begeleidingstraject bewegen de medewerkers mee met de veranderingen in de werkomgeving en nemen ze weer regie over hun eigen loopbaan. Zo waarborgen we nu en in de toekomst professionele en betrokken ambtenaren voor de samenleving. Als we om ons heen kijken, zijn wij stiekem heel trots op ‘onze’ ambtenaren, ook op verjaardagfeestjes.

Een traject op maat voor elke medewerker

Het Publieke Domein biedt diverse trajecten, trainingen en opleidingen. In het Duurzaam Inzetbaarheidstraject koppelen we medewerkers aan een ervaren adviseur en loopbaancoach. Samen onderzoeken zij wat nodig is voor een duurzaam en succesvol vervolg van de loopbaan.

Belangrijke onderwerpen zijn onder andere ervaring, kerntalenten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij helpen medewerkers om weer plezier, voldoening en zingeving te vinden in hun werk. Tot slot bieden we leidinggevenden een Executive Traject over leiderschap, inzicht en visie aan en ondersteunen we medewerkers die de weg naar zelfstandig ondernemerschap willen inslaan.

Nieuwe energie

De afgelopen jaren ondersteunde Het Publieke Domein veel ambtenaren. Met als doel dat zij in hun werk datgene kunnen doen waar ze energie van krijgen en plezier aan beleven. Ruim 84% van deze medewerkers stroomden uit en maakten een nieuwe loopbaanstap, een prachtig resultaat. Dat geldt ook voor het gemiddelde rapportcijfer van een 8 dat Het Publieke Domein van klanten en medewerkers kreeg. Extra trots zijn we op het behoud/retentie van onze klanten, met een percentage van bijna 100%. Ook komend jaar zijn we graag weer van toegevoegde waarde voor de publieke sector. We geloven in kansen voor iedereen en ook in 2024 geldt; er is altijd een optie!

Een nieuw jaar 

We blijven niet hangen in nostalgie en kijken alweer vooruit. We beginnen het nieuwe jaar met een goede mindset en zijn klaar om nieuwe stappen te zetten als organisatie. Dat gunnen we iedereen, zeker medewerkers die toe zijn aan verandering, ontwikkeling of een nieuwe uitdaging. Het Publieke Domein is dan mogelijk één van de opties. Er is altijd een optie, zeggen we bij Het Publieke Domein. We helpen medewerkers bij het maken van keuzes, het (her)ontdekken van talenten, waar nodig met begeleiding op maat en dat blijven we doen. Zodat zij de optie kunnen kiezen die bij hen past. Wij wensen iedereen mooi feestdagen en een prachtig 2024 toe!

‘Er is altijd een optie!’

Soms passen ambtenaar en organisatie niet meer bij elkaar, uit elkaar gaan kan dan één van de opties zijn. Het waarborgen van de waardevolle expertise van de medewerker voor de publieke sector is één van de doelen van Het Publieke Domein. Het Publieke Domein biedt een naadloze transitie aan, waarbij de medewerker uit dienst treedt van zijn of haar organisatie en in vaste dienst komt bij Het Publieke Domein. Met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en zekerheden zoals loon, HEB en ABP-pensioen. Met een bewezen trackrecord en begeleidingsmethode onderzoeken we welke volgende loopbaanstap past bij de betreffende medewerker. Hoe complex de situatie ook lijkt: er is altijd een optie!

Interview bestuurders voor Binnenlands Bestuur, december 2023