Ondersteuners

Filters
Herstel

Onze Bestuurders, Rennie Hooi en Marlijn van Ommen, leiden de strategische koers en waarborgen de missie van Het Publieke Domein. Ze sturen op innovatie en duurzaamheid in dienstverlening. Contact voor strategische vragen of initiatieven loopt via deze bestuursleden.

Onze Loopbaancoaches begeleiden professionals binnen de overheid en publieke sector in hun carrièreontwikkeling, van persoonlijke groei en competentieontwikkeling tot aan loopbaantransities. Ze bieden één-op-één begeleiding, workshops, en netwerkmogelijkheden, gericht op het versterken van vaardigheden, het verkennen van nieuwe kansen en het navigeren door carrièrewijzigingen.

Onze Ondersteuners beheren afspraken, planningen, organiseren evenementen en zijn het eerste contactpunt, waarbij ze expertise bieden in managementondersteuning, contractbeheer, communicatie, financiën en controle.

Onze P&O adviseurs hebben uitgebreide ervaring binnen de publieke sector. Ze ondersteunen managers actief en zijn een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Ze spelen een cruciale rol in zowel de operationele als strategische aspecten van personeelsmanagement.

De Communicatieadviseur bij Het Publieke Domein regisseert de organisatiecommunicatie, versterkt de identiteit en verzorgt de publieke relaties, fungerend als ons centrale aanspreekpunt voor deze zaken.

Onze afdeling Interne Controle en Beheersing verzekert naleving van regelgeving en interne richtlijnen, beheerst risico’s en verbetert de bedrijfsvoering door kritische evaluatie en advies.

Adviseurs bij Het Publieke Domein zijn gespecialiseerd in Arbeid, Mobiliteit en Werving & Selectie. Ze bieden gerichte ondersteuning en expertise om organisatie- en personeelsdoelstellingen te realiseren.

Het Bedrijfsbureau van Het Publieke Domein zorgt voor onze administratieve, operationele en logistieke ondersteuning, essentieel voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Karen Reichert

Als coach, trainer en adviseur werkt Karen vanuit het motto: waarderen wat er is, ontdekken wat er kan. Zij is gericht op het ontwikkelen en benutten van (verborgen) talenten, zodat je een waardevolle bijdrage levert aan jezelf en de organisatie waarvoor je werkt of gaat werken.

Karen
Reichert
Loopbaancoach
030 208 11 53

Ageeth van der Velden

Het KernTalentenassessment dat Ageeth uitvoert, maakt inzichtelijk wie jij bent, wat jou intrinsiek motiveert en wat jouw potentieel is. De uitkomst hiervan is het uitgangspunt voor de loopbaancoaching. Ageeth is betrokken, empathisch, geduldig en integer. Zij heeft ruime en uiteenlopende werkervaring in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het MBO- en HBO-onderwijs.

Ageeth
van der Velden
Loopbaancoach, KernTalentenanalist
030 208 11 53

Herre Trujillo

Herre heeft 25 jaar ervaring in HR bij nationale en internationale organisaties op het gebied van Talentmanagement en Duurzame inzetbaarheid. Hij helpt medewerkers en organisaties met de vragen als:

– Hoe sta ik ervoor in de wereld van werk?
– Wat werkt voor mij?
– Hoe ervaar ik mijn werk?
– Wat kan ik doen als het tegenzit?

Herre
Trujillo
Coach arbeid en gezondheid
030 208 11 53

Sara Bloemers

Sara is arbeids- en organisatiepsycholoog en heeft ruime ervaring binnen de publieke sector en jaren ervaring met talentontwikkeling. Zij streeft ernaar om competenties, talenten en drijfveren op de juiste plek in te zetten. Betrokkenheid, transparantie en integriteit zijn haar belangrijkste eigenschappen.

Sara
Bloemers
Arbeids- en organisatiepsycholoog
030 208 11 53

Ineke Bodewes

Ineke gelooft in de kracht en het potentieel van mensen, en weet hen daarmee in contact te brengen. Zichzelf verbinden met haar gesprekspartner is vanzelfsprekend voor haar, en daarbij koppelt zij diepgang aan realiteitszin. Als leidinggevende en als coach draagt zij al ruim 30 jaar bij aan de ontwikkeling van mensen in organisaties.

Ineke
Bodewes
Loopbaancoach
030 208 11 53

Jacco Stolker

Als coach naar ondernemerschap combineert Jacco zijn ervaring als ondernemer, trainer en KernTalentenanalist om mensen vanuit hun kracht en authenticiteit te coachen.

Jacco
Stolker
Coach zelfstandig ondernemerschap
030 208 11 53

Linda ter Steeg

Veranderingen kunnen soms voor behoorlijke uitdagingen zorgen. Veerkracht en eigen regie helpen bij het vormgeven van die veranderingen. Dit zijn voor Linda in haar werk als coach en trainer belangrijke speerpunten. Hoe is het nu en wat heb jij nodig om de volgende stap te kunnen zetten?

Linda
ter Steeg
Loopbaancoach en trainer
030 208 11 53

Kimberly de la Parra
Kimberly
de la Parra
P&O adviseur
030 208 11 53

Inssaf Ofakkir
Inssaf
Ofakkir
P&O adviseur
030 208 11 53

Annemarie Rademaker
Annemarie
Rademaker
Management Assistent
030 208 11 53

Astrid Jansen
Astrid
Jansen
Management Assistent
030 208 11 53

Daphne Hooi
Daphne
Hooi
Management Assistent
030 208 11 53

Monique Stuffers
Monique
Stuffers
Management Assistent
030 208 11 53

Gijs van Meeteren
Gijs
van Meeteren
Financieel adviseur
030 208 11 53

Jolanda van Denzen
Jolanda
van Denzen
Communicatie Adviseur
030 208 11 53

Sylvia Langelaan
Sylvia
Langelaan
AO / IC
030 208 11 53

Marlijn
van Ommen
Bestuurder
030 208 11 53

Rennie
Hooi
Bestuurder
030 208 11 53

Heeft u nog vragen?

Heeft u specifieke vragen of wilt u meer weten over onze diensten? Neem gerust contact op via ons contactformulier, per email of telefoon. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden naar de juiste oplossingen.

Fenneke Thors

Adviseur Arbeid & Mobiliteit

Maurice Lindaart

Adviseur Arbeid & Mobiliteit

Veroniek Smits

Adviseur Exclusieve posities

Herre Trujillo

Coach arbeid en gezondheid