Het Executives Traject

Uw ontwikkeling als executive in eigen hand

Soms is het tijd voor iets anders, misschien in een andere organisatie. De vraag die dan rijst naast alle andere emoties, is: hoe zie ik mijzelf, hoe zie ik de ander en hoe kijk ik naar mijn nieuwe omgeving?

Het Publieke Domein ondersteunt medewerkers vanuit de overheid in het vormgeven van hun loopbaan vanuit intrinsieke motivatie, waarmee zij maatschappelijk een verschil maken. Het is onze missie om medewerkers met energie en plezier naar het werk te laten gaan, zodat de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Zo gaat de in jaren opgebouwde kennis en ervaring niet verloren, maar wordt juist ingezet en gewaardeerd op plaatsen waar daar vraag naar is.

Wij bieden onze medewerkers een ondersteuningstraject waarin hun kwaliteiten en drijfveren gestructureerd in kaart worden gebracht.

Maatwerk

Als executive heeft u vooral behoefte aan ondersteuning gericht op bijvoorbeeld het coachen van medewerkers, het werken op een hoger abstractieniveau en het werken in steeds flexibelere omgevingen. 

Wij willen onze medewerkers maximaal ondersteunen om hun leiderschap verder te ontwikkelen naar de eisen van nu. Met gevoel voor de veranderingen in de samenleving, de veranderende functie van overheid én de specifieke uitdagingen van leidinggevenden op dit moment. 

Inhoud traject

Deze wensen hebben geleid tot een programma waar de u als executive wordt versterkt op 4 kwaliteiten en 5 resultaatgebieden: 

Kwaliteiten

  1. Nieuwsgierigheid
  2. Inzicht
  3. Verbinding
  4. Vastberadenheid 

Resultaatsgebieden

  1. Beheersen van een grote mate van complexiteit
  2. Kunnen arrangeren van creativiteit
  3. Emotie kunnen inzetten om verandering te bewerkstelligen
  4. Verbinding kunnen maken met de omgeving
  5. Het bouwen aan een nieuwe vorm van leiderschap 

Wil je meer weten over ons Executive Traject?

Neem contact met ons op.