Aart Schoenmaker

Wij feliciteren Aart Schoenmaker met zijn opdracht als Kwartiermaker Meldkamers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Durk Boersma

Wij feliciteren Durk Boersma met zijn opdracht als Procesbegeleider bij de gemeente Hilversum

Johan Kraaijeveld

Wij feliciteren Johan Kraaijeveld met zijn opdracht als Teamleider bij de Hoogheemraadschap van Delfland

Jan Kees Smit

Wij feliciteren Jan Kees Smit met zijn opdracht als Toezichthouder bij de gemeente Harlingen

Ted Vroemen

Wij feliciteren Ted Vroemen met zijn opdracht als Adviseur bij de gemeente Noardeast Fryslan

Activiteiten juni

Intervisie onder leiding van Bert Arons
met als thema “ENERGIE”

3 daagse cursus Lean voor alle medewerkers

Personeelsborrel met verhalen van medewerkers die inmiddels succesvol bemiddeld zijn

Publicaties

Recent verschenen publicaties.

Persbericht:

Risico’s mobiliteitsdienstverbanden ingeperkt. Steun voor de boventallige ambtenaar door Het Publieke Domein. 

Meer Informatie