Gemeente

Aqf04122018

Voor een gemeente in Zuid Holland zoeken wij een Strategisch Adviseur, die zorg gaat dragen voor de doorontwikkeling en verdere inbedding van de kadernota in de organisatie.

Taken:

 • Zorgdragen voor een goede invulling van de eigenaarsrol op bestuurlijk en ambtelijk niveau
 • Verzorgen van een aantal producten, zoals toezichtarrangementen, P&C producten, risico analyses en voortgangsrapportages
 • Bijdrage leveren aan de coördinatie en kwaliteit van advies vanuit bedrijfsvoering voor het college van B&W
 • Beheren van het overzicht van bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen per verbonden partij
 • Deelnemen aan in- en externe overlegstructuren om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over governance, juridische en financiële thema’s

Vereisten:

 • Afgeronde WO opleiding
 • Ervaring in een financiële, juridische of strategisch accountmanagement functie bij zowel de overheid als ondernemingen
 • Kennis van en ervaring met vraagstukken rond governance en toezicht in een (semi) publieke setting
 • Minimaal 2 jaar ervaring in de samenwerking met verbonden partijen vanuit een overheidsfunctie
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het (strategisch) adviseren aan bestuur, directie en management
 • Ervaring met het opstellen van bestuurlijke adviezen

Competenties:

 • Pro actief
 • Resultaatgericht
 • Overtuigend
 • Communicatief vaardig
 • Organisatie- en politiek sensitief

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in Word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen-) gaan wij er van uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.