Omgevingsdienst

Atx12112018

Voor een omgevingsdienst in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Adviseur, die ondersteuning gaat bieden op het gebied van bodemvraagstukken.

Taken:

 • Ondersteunen van de regiogemeenten en de provincie
 • Optreden als adviseur in bodemvraagstukken in het kader van de Wet bodembescherming, de Wabo en het Besluit bodemkwaliteit
 • Verstrekken van bodeminformatie
 • Beoordelen van meldingen en bodemonderzoeken
 • Verwerken van bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem
 • Voeren van overleg met initiatiefnemers, opdrachtgevers en toezichthouders

Vereisten:

 • Afgeronde HBO opleiding op het gebied van milieu, geotechniek of chemie
 • Minimaal 2 jaar ervaring als Adviseur Bodem bij een overheidsinstantie

Competenties:

 • Teamspeler
 • Pro actief
 • Communicatief vaardig
 • Creatief
 • Oplossingsgericht
 • Flexibel

Bij het ontvangen van uw motivatie en c.v. in word-format en in platte tekst (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen-) gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.

 • Mocht het zo zijn dat het uploaden van het formulier niet lukt, dan kunt u een mail sturen naar info@hetpubliekedomein.nl onder vermelding van een referentiecode. * Verplicht invulveld.